top of page

УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ

Тестът за оценка на училищната готовност, с който работим, е стандартизирана методика, регистрирана в Национален регистър на психологическите тестове в България. Тя е създадена от проф. д.пс.н Пламен Калчев - преподавател в СУ "Климент Охридски" и Директор на магистърска програма "Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)".
pngfind.com-back-to-school-png-437293.pn
Тестът е скринингов и е насочен към оценяване на когнитивните аспекти на готовността. Той включва задачи за изходни умения, необходими за успешното обучение в училище, разпределени в пет основни области:
  • начални езикови умения

  • начални математически умения

  • зрително-моторна интеграция

  • зрителна дискриминация

  • кодиране

pngfind.com-cartoon-books-png-3943991.pn

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Информация за услугата:
  • диагностиката се извършва от квалифициран и обучен за работа с методиката психолог
  • индивидуална форма на провеждане на диагностиката
  • оптимално време за провеждане на диагностиката: 45 минути
  • обработване на резултатите и предоставяне на обратна връзка на родителите в индивидуална консултация
       
—Pngtree—school_season_lovely_campus
bottom of page