top of page

ШКОЛА ЗА ДЕЦА ОТ 7 до 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ШКОЛА ЗА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ СПОСОБНОСТИ

Обучението на децата в начална училищна възраст 7-12 г. е надграждащо обучение. То е насочено към подобряване и усъвършенстване на базовите умения и способности

original_698630503.jpg
%C3%A2%C2%80%C2%94Pngtree%C3%A2%C2%80%C2

Програмата за когнитивен тренинг включва допълнителни модули за индивидуална работа, съобразени с възрастта и интелектуалното развитие на децата.

Всеки ден в училище, вкъщи или по време на игра децата разчитат на основополагащ набор от познавателни способности, който включва внимание, краткосрочна и дългосрочна памет; визуална и слухова обработка; логика, разсъждения; скорост на обработка на информацията и много други. Тези умения са критични, защото мозъкът ги използва, за да мисли, учи, чете, помни, да обръща внимание и да решава казуси, което стои в основата на индивида да се справя с нови проблеми в своето мислене и поведение. Те стоят в основата на нашата интелигентност.
В процеса на диагностика на когнитивните способности, може да се установи, че притежаваме много силно изразена способност, която се явява наша силна черта. Тя представлява възможност за развитие, ориентир за бъдеща професионална реализация. Тя е нашето конкурентно предимство или дори талант, който може да се доразвие или обогати чрез нови знания и умения.

Програмата за тренинг при деца с изявени способности има две основни цели:

Първата е свързана с това да се насърчи и доразвие съществуващият потенциал чрез предоставяне на условия и възможности за личностноцентрирано обучение, съобразено с капацитета на възприемчивост на самото дете, а не с изискванията и общоприетите норми в училищните програми, които се оказват не дотам сложни за децата, поради което те често губят интерес и заявяват, че в часовете им е скучно.
pngfind.com-brain-clipart-png-40052.png
Втората задача на програмата е да разкрие по-слабите звена в когнитивното функциониране и да подпомогне, ускори процеса на владеене именно на тези не толкова добре развити умения и способности, необходими за единната колаборация между възможностите на познавателните сфери, която спомага за цялостното разгръщане на личностния потенциал.

Част от обучението се осъществява с помощта на съвременни технологични иновации в сферата на когнитивната психология - специализиран професионален софтуерен продукт за когнитивен тренинг, който дава възможност за отдалечен достъп до услугата.

shutterstock_705666574.jpg
Когнитивният тренинг се провежда от психолог, който съставя индивидуална тренировъчна програма, която влключва редица специализирани упражнения и задачи както и компютърен тренинг с един от най-успешните и доказали своята ефективност софтуерни продукти в света.
Използването на дигитални устройства в рамките на една сесия е с времетраене не повече от 20-30 минути! То  е съобразено с невропсихологичното развитие на децата в съответната възраст!

Програмата се изготвя в зависимост от индивидуалните характеристики на детето и целите, които си поставяме в обучението!

Компютърът е безпристрастен и никога не губи търпение!

 

Има редица причини, поради които компютърът е идеален партньор за обучение с цел упражняване на ума. Компютърът улеснява треньора да персонализира обучението и да проследява напредъка. В софтуера са заложени разнообразни видове упражнения, както зрителни, така и слухови, които с напредъка на клиента стават все по-предизвикателни и интересни.  Свързвайки компютърните "игри" със забавление, децата  ще бъдат непрекъснато насочвани да подобряват своите познавателни умения и да развият максимално своя потенциал.

НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението включва:
  • първоначална консултация с родител
  • компютърна диагностика на когнитивните умения
  • индивидуални занимания с психолог
  • включване на детето в малка група -
        (до 3 деца)
  • индивидуални тренинг сесии със специализиран софтуер за когнитивен тренинг на повече от 20 когнитивни умения и способности
  • ежемесечна консултация с родител с цел проследяване на развитието
  • възможност за дистанционен компютърен тренинг
bottom of page