top of page

КОГНИТИВЕН ТРЕНИНГ ЗА ДЕЦА

%C3%A2%C2%80%C2%94Pngtree%C3%A2%C2%80%C2
Развитието при човека е цялостен и сложен процес, свързан с  физическото и психическото функциониране на различни системи, тяхното взаимодействие и възможности за самоусъвършенстване.

Смята се, че съзряването е архетипно предопределено и при повечето деца се достигат определени нива на развитие на приблизително еднаква възраст. Но в тази еднаквост, индивидуалните различия оставят траен отпечатък. Тяхната роля и значимост се подсилват още повече, когато децата живеят в среда, която стимулира тяхното развитие.

Когнитивните (познавателните) процеси се развиват едновременно с развитието на сетивните системи. Психичното съзряване на децата е сложен процес, който е свързан с познанието. Това е психичен акт или процес на мозъка или ума, чрез който възприемаме, мислим, заучаваме и преценяваме.
Когнитивните функции се формират с течение на времето, въз основа на придобития жизнен опит, под влияние на различни фактори и стимули от външната среда.
Конкретните когнитивни операции са гъвкави и обратими умствени действия, което позволява на психолозите навреме да диагностицират слабите звена в когнитивното функциониране.
Целта на обучението е те да бъдат открити, да се изработят и приложат индивидуални, подходящи тренинг програми, чрез които да се постигне корекция във функционирането на конкретна познавателна функция и съществено подобряване на оперативната й дейност.
Child at Psychologist

При децата когнитивният тренинг може да се прилага с цел:

Когнитивният тренинг оказва положително влияние върху постиженията и резултатите на децата в училище, подобрявайки конкретно когнитивно умение като:

  • памет, учене, внимание, концентрация, разбиране, логика, умения за слушане и четене, категоризиране, обърнатост към детайла;

  • декодиране на нов текст, разбиране, визуализация, систематизиране и структуриране (подреждане) на информацията, съпоставяне и анализиране на информацията;

  • стратегическо мислене, отделяне на съществено от несъществено, формулиране на цели, използване на познание в позната или нова област, оценка: признаване на стойността на нещо, реагиране по подходящ начин в нова ситуация, съставяне на изводи, коригиране на грешки, решаване на проблеми;

  • запазване на самообладание в условията на тайм-стрес и напрежение по време на изпит;

  • психична устойчивост, съсредоточаване, търпение и самоконтрол.

Когнитивният профил на всяко дете е уникален - със силни и слаби умения и способности, които ние като екип, сме си поставили за цел да развиваме!

НАШИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА

—Pngtree—open_book_and_the_knowledge

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

3-5 год.

Happy Kids Huddle

ПРОГРАМА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Happy Student

ШКОЛА ЗА ДЕЦА 7-12 г. И ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА

bottom of page