top of page

ИНДИВИДУАЛЕН И КОРПОРАТИВЕН ТРЕНИНГ

УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

—Pngtree—human_head_logos_icons_set_

УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

shutterstock_393777196.jpg

През последните 20 г. с напредъка в технологиите са създадени софтуерни програми, с които можем да тренираме и да подобряваме своите когнитивни умения на всяка възраст.

Длъжността, която заемаме може да изисква от нас използване в по-голяма степен на концентрация, памет, логика или пък много бърза обработка на информацията, която получаваме. Обучението на мозъка помага на клиенти от всички възрасти, защото укрепва основните умения, на които мозъкът разчита, за да мисли, учи, чете, помни, разсъждава, обръща внимание и да решава проблемите. Това са всички онези  умствени процеси, които използваме всеки ден във всяка област на живота.

pngfind.com-cerebro-png-6103994.png
—Pngtree—brain_bulb_icon_symbol_desi
Brain.pic.jpg

Когнитивният тренинг развива определени познавателни способности, необходими за извършване на специфична дейност, както и такива, които подобряват представянето в работата.

 

Той предоставя възможност да се постигне съответствие между длъжностни изисквания, индивидуални умения и способности на служителите.

По този начин човек придобива самочувствие, усеща сигурност в своите личностни характеристи, необходими за практикуването на професията, поддържайки  един добър работен режим на мозъчната дейност. Тази самоувереност влияе положително върху вътрешната мотивация за успех и постижение, върху желанието да се развиват и надграждат знания и умения и не на последно място – върху емоционалния статус на човек, което от своя страна благоприятства за подобряване на общото физическо и психическо състояние, пряко свързани с качеството на живот.

Когнитивният тренинг се провежда под наблюдение на психолог, който съставя индивидуална тренировъчна програма.
Ефективността на когнитивния тренинг е свързана с интензивността на обучението. Обучителните сесии трябва да бъдат не по-малко от 2 – 3 в седмицата.

НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА

Услугата включва:
  • първоначална диагностика на когнитивните умения и способности
  • работа с психолог в персонални сесии
  • компютърно базирано обучение със специализиран професионален софтуерен продукт за когнитивен тренинг
  • предоставя се възможност за отдалечен достъп до услугата за трениране на повече от 20 когнитивни умения и способности, свързани с паметта, вниманието, концентрацията, възприятията, рефлексите и други
Продължителността на обучението е строго индивидуана и зависи от поставените цели!
bottom of page