top of page

ОБРАЗОВАТЕЛНО И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ (14-15 год.)

Future 2.0 е иновативна система, създадена от психолози и имаща за цел да помогне на ученика да опознае себе си.

shutterstock_586576094.jpg

Initium bonum est dimidium facti.

​Доброто начало е половината от работата.

„Мъдрият избор на професия зависи от три фактора:

•        Познаване на собствените способности, потенциали, ресурси, интереси, амбиции и ограничения

•        Познаване на изискванията, условията за успех, предимствата и недостатъците, възнаграждението и перспективите пред различни сфери на професионална дейност

•        Умение за анализиране на връзките между горните две групи от факти”

                                                                                                               Франк Парсънс, 1909

Опитът позаказва, че същността на въпросите насочва децата да мислят в определена,  важна за техния избор посока, и те много често преоткриват себе си и своите ценности, мечти, способности, докато отговарят на тях.
dreamstimemaximum_124417970.jpg

Експертът по консултирането във връзка с професионалната кариера Джон Холанд е предложил и изследвал теория за кариерния  (професионалния)  избор. Той смята, че изборът на кариера е израз на личността, а не някакво случайно събитие, макар че шансът също играе роля. Освен това той е убеден, че онова, което човек постига и извлича от кариерата зависи от съответствието между неговата личност и работната среда.

Методиката е изградена именно върху теоретичните изводи и изследвания на Джон Холанд. Тя позволява на детето да научи повече за своите силни и слаби страни, за своите интереси, стратегии за учене, ценности, нагласи и мотивация.
dreamstimemaximum_49958425.jpg
FUTURE 2.0

Това е инструмент за образователно ориентиране, специално адаптиран за България!

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Информация за услугата:
  • въпросникът се попълва онлайн дистанционно
  • резултатите са обсъждат в индивидуална сесия с ученика
  •  в рамките на една седмица след срещата психологът изготвя обобщаващ доклад, който се предоставя на клиента по имейл
bottom of page