top of page

КОГНИТИВЕН ТРЕНИНГ КАТО ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО

Когнитивният тренинг се прилага успешно и при възрастни хора, които съобщават за загуба на памет, свързана с възрастовите изменения. Най-добър ефект от този тип обучение се наблюдава в подобряване на слуховата обработка и дългосрочната памет последвани от логиката и разсъжденията, работната памет и визуалната обработка.

dreamstimemaximum_108488286.jpg
Senior Female Teacher

Статистически значими изследвания показват подобрения в когнитивните умения на клиенти на възраст над 50 г. след провеждане на когнитивен тренинг с професионален софтуерен продукт.

Когнитивният тренинг е терапевтичен метод, който се използва за активизиране на мозъчната дейност и който все по-често се препоръчва от лекуващите лекари на хора, претърпели травми на главата, възрастни с деменция, с диагноза Алцхаймер или такива, които нямат проблеми и оплаквания, но желаят да поддържат мозъчните си функции в добра форма (памет, концентрация, внимание, рефлекси и много други).

НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА

Услугата включва:
  • първоначална консултация с психолог
  • диагностика на когнитивните умения и способности
  • работа с психолог в персонални сесии
  • компютърно базирано обучение със специализиран професионален софтуерен продукт за когнитивен тренинг
shutterstock_687459100.jpg
Ефективността на когнитивния тренинг е свързана с интензивността на обучението. Обучителните сесии трябва да бъдат не по-малко от 2 – 3 в седмицата.
  • трениране на повече от 20 когнитивни умения и способности, свързани с паметта, вниманието, концентрацията, възприятията, рефлексите и други
  • предоставя се възможност за дистанционна форма на провеждане на тренинг в домашни условия
 
Когнитивният тренинг се провежда от психолог, който съставя индивидуална тренировъчна програма.
Brainstorming
Продължителността на обучението е строго индивидуална и зависи от поставените цели!
bottom of page