top of page

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

ЕЛИЦА НИНОВА – ПСИХОЛОГ

Психологическо консултиране на деца и възрастни: Когнитивна и поведенческа работа; Професионално ориентиране на юноши и деца; Консултиране в сферата на кариерното и личностното развитие; Когнитивно развитие; Обучения; Психодиагностика; Агресивно поведение–анализ, овладяване и превенция; Интернет зависимост и киберсигурност при децата; Дислексия; Работа с деца с увреждания и деца със СОП; Междуличностни взаимоотношения–общуване и проблеми; Страхове и проблемно поведение при децата; Семейно консултиране; Кризисни интервенции; Обучителни затруднения и проблеми; Групова и индивидуална работа и др.
Консултантска дейност в сферата на управление на бизнеса:
Набиране и подбор на персонал; профили на длъжността; кариерно ориентиране, развитие и управление на човешките ресурси, мотивация на персонала; оценка на работата, емпирични изследвания, свързани с ценностите и нагласите на служителите, стреса в работа; длъжностни изисквания и психологически особености; психодиагностика; обучения и др.
bottom of page