top of page

ШКОЛА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Когнитивният тренинг за бъдещите първокласници има за цел да развие у децата различни типове възприятия и да ги подготви да посрещнат с лекота изискванията в обучението, което им предстои в училище.

shutterstock_130517294.jpg
Програмата е насочена към усъвършенстване на основни психични функции като:

 

 • памет, внимание, концентрация;
 • зрително, слухово, тактилно възприятие;
 • език и реч (устна и писмена), четене;
 • възприемане и анализиране на текст;
 • мислене, логика,  разсъждаване;
 • формиране на основни математически и аналитични умения (количествени измерения, баланс, сравнение, класифициране, обобщаване на информацията), пространствени представи и други.
Специално внимание ще обърнем на грубата моторика и графичните умения!

 

School Children
Ще се фокусираме върху търпението, съсредоточаването, активното слушане и изграждането на стратегия при изпълнение на задачата. Ще работим в рамките на определен времеви диапазон. Ще разширим способностите си да обръщаме специално внимание на детайлите. Ще се опитаме да управляваме емоциите по време на работа и да извлечем познание относно силните и слабите страни, които имаме, като ги използваме рационално. Ще се научим да намаляваме тревожността и да преодоляваме страховете си.
Ще изграждаме толерантност и уважение към другите в конкурентна среда, ще възпитаме интерес към работата в група и ще се научим да се изслушваме. Ще повишим уменията си за самоконтрол, себепознание и рефлексивност.

В програмата е включен модул за компютърно обучение със специализиран софтуерен продукт за когнитивен тренинг.

 

В зависимост от индивидуалните показатели по определени критерии, психологът съставя  уникална програма за всяко дете, с която могат да се тренират познавателни способности като:

 • основни  параметри на паметта, вниманието и концентрацията;

 • фина моторика и рефлекси;

 • визуално проследяване и възприемане;

 • скорост на обработка на информацията и  много други.

Използването на дигитални устройства в рамките на една сесия е с времетраене не повече от 20-30 минути! То  е съобразено с невропсихологичното развитие на децата в съответната възраст!

shutterstock_1647574984.jpg

НАКРАТКО ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението включва:
 • първоначална консултация с родител
 • диагностика на детското развитие - DESK 3-6 R
 • индивидуални занимания с психолог
 • включване на детето в малка група -
        (до 3 деца)
 • индивидуални тренинг сесии със специализиран софтуер за когнитивен трениг
 • възможност за дистанционни онлайн занимания
 • ежемесечна консултация с родител с цел проследяване на развитието
 • провеждане на Тест за училищна готовност

Програмата за всяко дете се изготвя в зависимост от нивото на когнитивно развитие и индивидуалните цели!

pngfind.com-start-png-1591470.png
bottom of page