top of page

ИЗБОРЪТ ДА ПОДКРЕПИМ РАЗВИТИЕТО
 
Когнитвният тренинг подпомага развитието в познавателната сфера на децата, дава възможност за усъвършенстване на умения и способности, необходими в ежедневната ни професионална работа, подобрява качеството на живот на много възрастни хора и действа като превенция за менталното здраве на човека.

 

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД
 
Създадохме Българска Асоциация за когнитивен тренинг през 2018 година с ясното съзнание, че това е нещо ново, различно и непознато за българското общество. Обучението, което се стремим да популяризираме е ефикасен метод за усъвършенстване на мисленето, логиката и възприятията, особено при децата. То разгръща техния потенциал, развива познавателните процеси и подпомага изграждането на стратегии за справяне с трудни задачи.
Когнитивният тренинг не е свързан с използването на определени  знания или умения. Практическата му приложимост няма възрастови ограничения, което дава възможност на всеки, който желае да подобри своите познавателни способности, да се включи в обучението.

​​НАШЕТО ПРЕДИМСТВО
 
Индивидуалният подход към всеки един клиент ни помага да бъдем добри професионалисти!
За нас са важни качеството, резултатите и ефективността в работата. Тренинг програмите на нашите клиенти са строго индивидуални и уникални. Те се изготвят въз основа на провеждане на първоначална консултация и диагностика, внимателен анализ на данните, обсъждане на възможностите за постигане на определени цели, избор на подходящи методи и техники в процеса на обучението и последващо регулярно наблюдение на резултатите от тренинга.

IMG_4379_edited.jpg

Eлица Нинова

Психолог с над 15 годишен професионален опит в сферата на консултирането, детското развитие и организационната психология.   С интереси, свързани с когнитивната наука, психодиагностиката, невропсихологичното развитие и прилагане на иновативни методи за усъвършенстване на знания, умения и способности.

Основател на Асоциацията

Председател на Управителния съвет на БАКТ

033.jpg

Георги Коцев

Гл. ас. д-р Георги Коцев е преподавател в направление "Географско образование" при Геолого-географски факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Доктор по Педагогика на обучението по география. Води лекции по "Методика на обучението", "Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда", "Приобщаващо образование и проектнобазирано обучение" и други. Автор и съавтор на публикации свързани с обучението по география, съавтор на учебници за средното училище по "География и икономика".

Член на Управителния съвет на БАКТ

Predstavitelna%252520snimka-Boriana_edit

Боряна Йовчева

Филолог с опит в сферата на чуждоезиковото обучение и образованието. Привърженик на идеята за индивудалния подход, алтернативни форми на обучение и образователни центрове от нов тип.

Член на Управителния съвет на БАКТ

bottom of page